Consultanta Clienti
0730-950781
 
Abonare Newsletter
Buletin Informativ Electronic -
Cele mai noi oferte, reduceri de pret si informatii din asigurari.
 
www.asigurari-sanatate.ro
Despagubirile platite pentru asigurarea RCA
  • Despagubiri pagube materiale, pana la 500.000 euro
  • Despagubiri vatamari corporale si deces pana la 2,5 milioane euro
  • Constatarea producerii accidentului
  • Dauna totala
Despagubirile oferite de asigurator in cazul pagubelor materiale incepand cu ianuarie 2010 sunt: pana la 500.000 euro (750.000 euro in 2011), iar in cazul vatamarilor corporale si deces: 2,5 mil. euro (3,5 mil. euro in 2011), indiferent de numarul persoanelor prejudiciate.

In cazul in care in acelasi eveniment exista mai multi prejudiciati si valoarea totala a daunelor depaseste limita maxima de despagubire, aceasta va fi stabilita in functie de cota-parte din valoarea daunei care revine fiecareia dintre persoanele ce trebuiesc despagubite pentru prejudiciile suferite din acel accident.

Despagubirea se efectueaza de catre compania de asigurare in cel mult 15 zile de la data la care acesta a incheiat investigatia necesara pentru evaluarea sumei sau de la data primiri unei hotarari judecatoresti definitive privind suma de despagubire de catre asigurator. Obligatia asiguratorului este de a desfasura investigatia privind producerea accidentului, in cel mult 3 luni de la data constatarii producerii accidentului, in conditiile in care acest eveniment nu este cercetat de catre autoritatile publice.

Daca societatea de asigurari nu isi indeplineste obligatiile sau le indeplineste defectuos, referitor la timpul necesar investigatiei, la suma de despagubire cuvenita se aplica o penalizare calculata pentru zilele de intarziere.

Despagubirile platite de asigurator se stabilesc in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Acestea nu pot depasi valoarea bunului dinaintea accidentului, suma la care se ridica paguba sau suma la care s-a facut asigurarea.

In caz de dauna totala procedeul de despagubire este urmatorul: asupra valori de nou a autoturismului, care se ia din cataloagele de preturi, se aplica uzura, conform conditiilor de asigurare RCA, rezultand suma asigurata a autoturismului. Epava este evaluata intre 0,1% si 25% luandu-se in considerare valoarea acelor parti din vehicul ramase neavariate, demontabile si valorificabile, despagubirea reprezentand suma asigurata minus epava, aceasta revenind proprietarului.

Despagubirile se stabilesc pe baza elementelor cuprinse in Constatul Amiabil sau din actele eliberate de persoanele care au competente sa constate accidentele de vehicule.

Exista anumite cazuri in care este nevoie ca despagubirile sa fie stabilite printr-o hotarare judecatoreasca:
  • daca exista pretentii de despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului avariat ori distrus,
  • daca se cere despagubirea pentru acte sau hartii de valoare, bijuterii, obiecte de arta sau bani
  • daca nu se poate stabili persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, imprejurarile si cauzele ce au provocat accidentului, precum si la cuantumul prejudiciilor produse.