Consultanta Clienti
0730-950781
 
Abonare Newsletter
Buletin Informativ Electronic -
Cele mai noi oferte, reduceri de pret si informatii din asigurari.
 
www.asigurari-sanatate.ro
Asigurare de raspundere a transportatorului/carausului pentru marfa transportata (CMR)
 • Acopera raspunderea transportatorului
 • Acoperirea riscului de furt
 • Se restituie taxe transport, vamale si altele
 • Cu sau fara fransiza
Polita de asigurare CMR, acopera raspunderea celui care efectueaza transporturi de marfuri cu autovehicule aflate in proprietatea sa, inchiriate sau in gestiune, pentru pagubele la marfa transportata, potrivit conventiei referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele.

Obiectul asigurat in cadrul acestei polite este raspunderea transportorului in calitate de caraus, pentru pagube produse marfii transportate cu vehiculul mentionat in polita.

Valabilitatea asigurarii poatre fi determinata pe un anumit transport/calatorie, sau pe o anumita perioada de timp. Principiile care stau la baza politei asigurarii CMR sunt aceleasi la majoritatea societatilor de asigurari dar conditiile de asigurare sunt diferite intr-o oarecare masura, in functie de politica interna a societatii.

Raspunderea transportatorului (riscurile acoperite) incepe de la primirea marfii pana la predarea acesteia si raspunde pentru pierderea totala, partiala sau vatamarea produselor transportate precum si pentru depasirea termenului de livrare.
Transportorul este scutit de raspundere atunci cand pierderea sau vatamarea marfii transportate apare ca o consecinta a unui risc special legat de cel putin una din urmatoarele situatii:
  -se utilizeaza un autovehicul descoperit, fara prelata, in cazul in care acest lucru a fost anume convenit in contract
  -lipsa sau defectiunea ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la stricaciuni
  -deplasarea, incarcarea, descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar
  -incarcarea necorespunzatoare, numerotarea insuficienta sau nesatisfacatoare a coletelor,
  -transportul animalelor vii
Includerea acoperirii riscului de furt este diferita de la o societate de asigurare la alta. Unii asiguratori nu considera furtul ca facand parte dintr-o asigurare CMR, astfel incat paguba produsa prin furt nu ar fi vina transportorului. Majoritatea societatilor de asigurari despagubesc doar furtul prin efractie. Exista si asiguratorii care acopera  furtul total sau partial incluzand aceasta in polita ca o clauza suplimentara, pentru care solicita plata unei prime suplimentare.

Suma despagubita in cazul pierderii totale sau partiale a marfii,  se determina pe baza costului marfii la locul si momentul primirii acesteia pentru transport. Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau pe pretul curent al pietei. In lipsa acestora valoarea marfii se va determina pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si aceasi calitate.

Cuantumul despagubiri nu poate sa depaseasca 25 franci/kg (prin franc se intelege francul-aur, cu greutatea de 10/31 grame si continut de finete de 0,900.) de greutate bruta lipsa. (conform articolului 3 din Convenţia referitoare la transportul international de marfuri pe sosele, incheiata la Geneva in 1956 si ratificata de Romania in 1972. )

Alaturi de acestea se restituie si taxa de transport, taxe vamale si celelalte cheltuieli in legatura cu transportul marfii.

In cazul depasiri termenului de livrare, in urma dovezilor aduse de pagubit prin care se demonstreaza ca depasirea termenului a provocat daune, transportatorul este obligat sa plateasca despagubiri pana la un nivel maxim ce este egal cu nivelul taxelor de transport.

Aceasta polita nu acopera:
  -pagube indirecte (e.g. scaderea preturilor marfurilor...)
  -pagube produse in timp de razboi sau prin actiuni datorate razboiului, grevelor, tulburarilor civile, etc..
  -cheltuieli pentru imbunatatirea, transformarea bunurilor  precum si repararea unor avarii produse de cauze care nu sunt cuprinse in polita de asigurare.
Primele platite pentru polita CMR sunt calculate de catre asigurator pe baza informatilor despre natura marfii transportate si detaliile vehiculului utilizat pentru transport. Se ia in considerare si in cazul unor ansambluri cap tractor-semiremorca problema asigurarii semiremorcii (de obicei, remorca este asigurata impreuna cu vehiculul remorcher, ca un cuplu de vehicule).

Un factor important in stabilirea primelor este suma asigurata sau limita raspunderii solicitate de asigurat. De asemenea valoarea fransizei poate mari sau scadea totalul primei platite de asigurat.